Paleogeografische kaarten

paleogeografische kaart van Nederland 2750 v.Chr.

Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. De paleogeografische kaarten maken inzichtelijk hoe het Nederlandse landschap er gedurende deze duizenden jaren heeft uitgezien.

De kaarten tonen het verloop van natuurlijke processen zoals de relatieve stijging van de zeespiegel, de veranderende loop van de rivieren en de vorming van grote veenvlaktes. Deze natuurlijke ontwikkelingen – samen met de manier waarop de mens in het landschap heeft ingegrepen – maken duidelijk hoe het Nederlandse landschap van gedaante is veranderd en langzaam de vorm heeft gekregen zoals we het nu kennen.

Voor dertien verschillende momenten sinds de ijstijd geven deze kaarten de oude geografische situatie weer, op basis van de analyse en interpretatie van tienduizenden grondboringen, nieuw geologisch, bodemkundig en archeologisch onderzoek. Deze 13 kaarten zijn, in vergelijking met de serie die in 2013 zijn gepubliceerd, aangepast en twee nieuwe kaarten (250 voor en 1250 n. Chr.) zijn toegevoegd. Via de GISviewer zijn kaarten te raadplegen en te downloaden.

Bekijk en download de kaarten

De kaarten zijn te bekijken en downloaden via cultureelerfgoed.nl.