Over landschap

Agrarisch landschap

Nederlanders hebben hun landschap door de eeuwen heen ingepolderd, opgehoogd, afgegraven, onder water gezet, drooggemaakt, bedijkt en verkaveld.

Infrastructuur

In het Nederlandse landschap ligt een uitgebreid stelsel van verschillende soorten infrastructuur.