Noordzee onder druk

kaart van infrastructurele werken in het Noordzeegebied

In het Noordzeegebied bevindt zich een grote hoeveelheid infrastructurele werken. 

De Noordzee is één groot maritiem landschap. Wie eroverheen vliegt, ziet onder zich een grote watervlakte, met af en toe een boot of een windturbine. De Noordzee staat echter onder vergelijkbare ruimtelijke druk als het ‘droge’ land. Om de omvangrijke scheepvaart in banen te leiden, zijn scheepvaartroutes vastgelegd. Hier en daar liggen olie- en gasplatforms waar deze delfstoffen door middel van pijpleidingen naar land wordt getransporteerd. Daarnaast is er een dicht netwerk van telefoonkabels en elektriciteitsleidingen. Op aangewezen plekken worden windturbineparken ingericht. Andere economische activiteiten die hun weerslag hebben op dit maritieme landschap zijn grondstofwinning en visserij.