Beheer en beleid

Beheer en behoud

In dit dossier zijn de stappen op een rij gezet die helpen om de juiste beheerkeuzes te maken.

Omgaan met dijken

Hoe kunnen veranderingen in het landschap tot stand komen, zonder de cultuurhistorische waarde van historische dijken aan te tasten?