Beheer en behoud

Knotwilgen

Een heideveld heeft een andere zorg nodig dan een eendenkooi of een grafheuvel. In dit dossier zijn de stappen op een rij gezet die helpen om de juiste beheerkeuzes te maken.

Omdat cultuurhistorische waarden moeilijk te vervangen zijn, is het belangrijk om er zorgvuldig mee om te gaan. Met behoud wordt de principiële keuze aangeduid om cultuurhistorisch landschap in stand te houden door het actief te gaan beheren. Het beheer van cultuurlandschap is maatwerk; elk landschap is anders en vraagt om een op maat gesneden beheerplan. Om tot een plan van aanpak te komen moeten er een aantal stappen worden doorlopen en keuzes worden gemaakt. Allereerst is er de onderzoeksfase, daarbij wordt zowel op locatie als in de (literatuur)bronnen gezocht naar achtergrondinformatie. Daarna komt het beheerdoel aan de orde. De volgende stap is de keuze voor een beheerstrategie. De uitvoering van het beheer gaat hand in hand met het monitoren van de effecten. Zonodig kan het beheer dan worden aangepast. 

Handboek cultuurhistorisch beheer

Dit dossier is een sterk ingekorte versie van het Handboek cultuurhistorisch beheer. Dit boek laat zien hoe het beheer van cultuurlandschap in zijn werk gaat. Het is hieronder te downloaden:

In dit dossier:

Motte bij Nijmegen, behoud door boskap

Behoud

Met de term ‘behoud’ wordt de keuze aangeduid om cultuurhistorisch landschap in stand te houden door het actief te gaan beheren.

Topografisch militaire kaart van 1850

Onderzoek doen

Tijdens de onderzoeksfase wordt zowel in het veld als in (literatuur)bronnen gezocht naar achtergrondinformatie over het object.

Dijk met een weg

Doelstellingen formuleren

Wanneer de onderzoeksfase is afgerond, staat de volgende vraag centraal: wat is het doel van beheer?

Vlechtheggen

Beheerstrategieën

De keuze voor een beheerstrategie heeft alles te maken met de conditie van het landschap of landschapselement.

Beheer van knotbomen door vrijwilligers

Uitvoering

Na alle voorbereidingen is het tijd voor de uitvoering. Hierbij wordt gemonitord of het beheer het gewenste effect heeft.