Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
mrt31

Bijeenkomst Atlas op tournee; wij maken Delft

De Atlas van de verstedelijking in Nederland gaat op tournee door het land. De tournee start op 19 maart in het nieuwe Prinsenkwartier in Delft met de opening van de gelijknamige reizende tentoonstelling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 31 maart vindt een debat plaats. De organisatie hiervan is in handen van DelftDesign, Architectuur Lokaal en de Rijksdienst.

Onderwerp

Verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ordening - omgaan met leegte in Delft.
De stadsontwikkeling van Delft binnen de stadsomwalling heeft veel momenten gekend van groei en krimp. Hoe is hier toen mee omgegaan en wat kunnen we hier van leren voor actuele opgaven? Zoals bijvoorbeeld de Oostzijde van de Delftse binnenstad waar leegstand van zowel terreinen als gebouwen een belangrijke opgave is (geweest) voor Delft. De auteurs van de Atlas van de verstedelijking in Nederland, Reinout Rutte (TU Delft) en Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst), en stadshistoricus Kees van der Wiel zijn bij het debat aanwezig.

Programma en informatie

Meer informatie en een uitgebreid programma zijn verkrijgbaar via de website van Architectuur Lokaal en DelftDesign.

31 maart 2015, 20:00 tot 22:00 | Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft