Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
jun24

Dijken, dammen, duikers - De archeologie van de waterbeheersing in middeleeuws Nederland

Op vrijdag 24 juni 2016 organiseert de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie een themacongres over de archeologie van de waterbeheersing in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Hierbij wordt recent archeologisch onderzoek gepresenteerd, waarbij zowel de gebieden grenzend aan zee als de rivieren en polders aan bod komen. Het onderzoek is de laatste jaren steeds actueler vanwege de vele ingrepen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivieren. Daarom wordt aandacht besteed aan de vraag hoe de archeologie relevant kan zijn voor het inpassen van cultuurhistorische elementen zoals dijken. En omgekeerd: wat is de stand van kennis en waar liggen de relevante onderzoeksthema’s voor de komende jaren waarin vele ruimtelijke ingrepen op ons af komen?

Aanmelden voor de bijeenkomst of het aanmelden van posters kan tot 1 mei via info@stichtingmiddeleeuwsearcheologie.nl

Download hier het programma.

Kosten: € 25 inclusief thee, koffie, lunch, borrel, dijkwandeling en vaartocht (bij goed weer)

Tijdens het congres wordt het nieuwe boek ‘Dwars door de dijk’ gepresenteerd en met korting aangeboden aan de deelnemers.

24 juni 2016, 09:30 tot 17:00 | Oosterkerk, Grote Oost, Hoorn