Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 04-08-2020
Bijvoorbeeld: 04-08-2020
mei24

Platform Verdedigingserfgoed van de 20ste eeuw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert samen met partners de derde bijeenkomst van het Platform Verdedigingserfgoed van de 20ste eeuw. Het thema is ‘Inventarisatie van Verdedigingswerken van de 20ste eeuw, van zowel militaire als civiele aard’.

Voor wie

Het platform beoogt kennis, overblijfselen en getuigenissen van verdedigingserfgoed van de 20ste eeuw te verzamelen en te ontsluiten. Het verenigt eigenaren, erfgoedinstellingen, overheden en ontwikkelaars met als doel de cultuurhistorisch meest waardevolle restanten duurzaam te behouden of te herontwikkelen.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Programma

13.00 – 13.30 Ontvangst
13.30 – 13.35 Welkom door Mirjam Blott, dagvoorzitter
13.35 – 13.45 Terugblik op het 2e platform door Raphael Smid, Museum Bescherming Bevolking
13.45 – 14.00 Toelichting Verkenning Militair Erfgoed RCE door Jos Bazelmans, strategisch adviseur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
14.00 – 14.40 Toelichting Kaart Verdedigingswerken door Menne Kosian, onderzoeker ruimtelijke analyse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
14.40 – 14.50 Vragen reacties en vragen door Mirjam Blott met voorgaande sprekers
14.50 - 15.10 Pauze met Film van de Atlantikwall
15.10 - 15.25 Onderzoek historie militaire kazernes in Nederland door Gustaaf Boissevain, strategisch adviseur erfgoed, sectie kunst en monumenten, Rijksvastgoedbedrijf
15.25 – 15.40

Rol Nederlands Instituut voor Militaire Historie door Ben Schoenmaker, hoogleraar Universiteit Leiden, medewerker NIMH

15.40 – 15.55 Onderzoek Koude Oorlog Den Haag door Colette Cramer, architectuurhistorica en Peter Sikma, cultuurhistoricus en planoloog
15.55 – 16.10 Ronde tafel reacties en vragen door Mirjam Blott met voorgaande sprekers
16.10 – 16.20 Afronding door Antoinette Le Coultre, senior adviseur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
16.25 – 17.00 Afsluitende borrel met Film van de Atlantikwall
24 mei 2016, 13:00 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort