Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
apr23

Bijeenkomst De Atlas op tournee: Apeldoorn, Deventer, Hengelo - Perspectieven voor de binnenstad

De Atlas van de verstedelijking in Nederland gaat op tournee door het land. Het programma van 'Apeldoorn, Deventer, Hengelo - Perspectieven voor de binnenstad' maakt onderdeel uit van het programma Atlas op tournee: een reeks bijeenkomsten in combinatie met een reizende tentoonstelling over verstedelijking.

Onderwerp

Centraal staat het toekomstperspectief van de drie binnensteden. De veranderende economische randvoorwaarden en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen in alle drie steden voor structurele leegstand in en om de binnenstad. Uitgaande van de gegroeide identiteit van elke stad wordt tijdens een expertmeeting gezocht naar ontwikkelpotenties. In hoeverre wordt het toekomstperspectief van de stad bepaald door de in het verleden ontwikkelde kwaliteiten?

Na een gezamenlijke inleiding tijdens een sessie op 23 april, tevens de opening van de reizende expositie, gaan lokale experts met architecten en stedenbouwkundigen toekomstscenario’s ontwikkelen voor een actuele opgave, waarbij uitgegaan wordt van de unieke identiteit van elke stad: Deventer als oude Hanzestad, Apeldoorn als woonstad en Hengelo als industriestad. Deze expertmeeting vindt plaats op 30 april.

Informatie en programma

De bijeenkomsten worden mede georganiseerd door het Architectuurcentrum Rondeel in Deventer.
Meer informatie over het programma Atlas op tournee is te vinden op de website van Architectuur Lokaal.

Tentoonstelling

De reizende tentoonstelling Verstedelijking in Nederland maakt onderdeel uit van het programma Atlas op tournee en is in Architectuurcentrum Rondeel in Deventer te zien van 23 april t/m 17 mei 2015.

23 april 2015, 20:00 tot 22:00 | Architectuurcentrum Rondeel, Stromarkt 18C, 7411 PK Deventer