Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 26-09-2020
Bijvoorbeeld: 26-09-2020
jun22

Platform Agrarisch Erfgoed

Op vrijdagmiddag 22 juni gaan we graag met u in gesprek over de eerste opbrengst van de projecten Erfgoed & Ruimte in het landelijk gebied. Wat zijn oplossingen voor veranderende erven? Hoe kan de overheid regelgeving en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing stimuleren? Hoe kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken?

Onze partners in de regio’s brengen de inspiratie uit hun projecten over in de vorm van pitches. In kort tijd passeren zo negen projecten de revue. Bij elk blok nemen we ruimte voor debat en bespreken we hoe de projecten aansluiten op uw praktijk.

Programma

Tijd

Onderwerp

12.30

Inloop met koffie/thee

13.00

Inleiding, Marlijn Baarveld, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

13.10

Agrarisch Erfgoed Nederland in het Programma Erfgoed & Ruimte, Ewoud van Arkel

13.20

Blok 1: Wat zijn oplossingen voor veranderende erven?

 

Betere bestemming voor de boerderij, Marinus van Dintel, SCEZ
In beeld brengen van de mogelijkheden voor (economische en toeristische) doorontwikkelingen van het agrarisch erfgoed in Zeeland, vanuit perspectief boerderijeigenaar, (omgevings)beleid en beleidsinstrumentarium. Focus op 15 boerderijcomplexen en 5 krimpregio’s.

 

Ateliers erven in transitie, Anneke Coops, Oversticht
In ateliers in drie verschillende regio’s van Overijssel met de (toekomstige) erfgebruikers en partners komen tot oplossingen voor erven in verandering, in combinatie met verschillende opgaven in het landelijk gebied.

 

Veldwerker boerderijen Oldambt, Eefje van Duin, Libau
Bottom-up (bij de eigenaren) probleem en behoefte analyseren van verval en leegstand van Oldambtster boerderijen: wat moet er gebeuren?

 

Debat

14.15

Pauze

14.35

Blok 2: Hoe kan de overheid regelgeving en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing stimuleren?

 

Leegstand en herbestemming van erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Elyze Storms-Smeets, Gelders Genootschap 
Hoe kunnen provincie en gemeenten duurzaam hergebruik van monumentaal erfgoed in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg stimuleren en versnellen (studie en 5 casussen).

 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing, Jan Huisman, Tim Baardink, Kenniscentrum Herbestemming Noord/Stichting DBF
Oplossingen en (beleids-)instrumenten voor leegstaande boerderijen in Noord Nederland: nulmeting, expertisecentrum, kennisdeling en erfgoed makelaardij.

 

Stolpencommunity Vierkantdelers, Peter van Zutphen, Boerderijenstichting Noord-Holland, Vrienden van de Stolp
Met opzetten van een online en offline community van (toekomstige) eigenaren stolpenboerderijen, kennisdelen, beleid beïnvloeden, beter op de kaart zetten van de stolp en netwerk partners versterken.

 

Debat

15:30

Pauze

15.50

Blok 3: Hoe kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken?

 

Gebruikte Gronden / film Utrechts agrarisch landschap, Johan van Kempen, Beeldland
Documentaire over de geschiedenis van het Utrechtse agrarische cultuurlandschap. Hoe is het leven van mensen hierdoor beïnvloed en andersom, hoe hebben mensen dit landschap blijvend veranderd voor wonen, werken en leven?

 

Gewaardeerd Landschap, Wanne Roetemeijer, Bureau Roetemeijer
Ontwikkelen methode/aanpak die gemeenten helpt om met burgers en organisaties de omgevingsvisie te voeden met kernkwaliteiten en wensen op basis van een landschapsbiografie.

 

Streekeigenheid in regionale voedselproductie, Karina Hendriks, Eet je Uitzicht
Regionale voedselproductie en –consumptie expliciet verbinden met de identiteit van het regionale landschap en zijn bewoners.

 

Debat

16:45

Conclusie

17:00

Borrel

17:45

Einde

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

 

22 juni 2018, 12:30 tot 17:45 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort