Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 23-08-2019
Bijvoorbeeld: 23-08-2019
mei20

Platform agrarisch erfgoed

Boerderijerf 2.0: nieuwe functies voor de historische boerderij en het erf

Historische boerderijen en erven zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap er omheen. Zij zijn drager van de geschiedenis, van de agrarische ontwikkelingen en van de gevolgen daarvan voor nieuwe gebruikseisen. Het complex aan gebouwen en het omliggende erf hebben nieuwe functies gekregen. Voor de meeste historische boerderijen is herbestemming werkelijkheid. En dat is nog steeds de belangrijkste voorwaarde voor het behoud.

Welke functies zijn er in de loop van de tijd ontwikkeld en hoe succesvol zijn ze gebleken? Hoe zien de herontwikkelde boerderijen en erven eruit? En welke invloed heeft dat op (het beeld van) het omliggende land? Hoe effectief is het bestuurlijk instrumentarium gebleken en wat hebben we nodig voor de toekomst? Tijdens het Platform Agrarisch Erfgoed op 20 mei 2016 gaan de sprekers inhoudelijk in op deze en andere vragen. Van het publiek wordt een actieve rol gevraagd.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

13.00 Inloop
13.30 Start programma
 

Hoe ziet het historische erf er tegenwoordig uit?
Welke plaats neemt dat in binnen de grote bewegingen die we zien rond leegstand en herbestemming?

Door Henk Baas, Hoofd Landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Toelichting van cijfers van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s).

Hoe we om gaan met leegstand en welk beleid daarbij passend is, zal de komende jaren pregnant op de agenda komen. Beleid rond VAB’s heeft al een flinke geschiedenis. Hoe zal de volgende generatie van dit beleid vorm en inhoud krijgen? De contouren van dat toekomstige beleid worden verkend.
Door Nico Beun, Programmamanager Innovatie Agro & Natuur

15.10 Pauze
 

Wat is een goede verhouding tussen boerderij, erf en landschap?

Ruimtelijke kwaliteit en nieuwe samenhangende oplossingen voor boerderij en erf in de praktijk.Geïllustreerd met recente ontwerpopgaven onder meer op het Groningse platteland, laat de architect zien dat hij in het ontwerpproces voor vragen wordt gesteld over historie, energiehuishouding, dierenwelzijn, emissies, asbest, aardbevingen, etc..

Door Rob Hendriks, Architect bij DAAD architecten.

16.30 – 17.30 Borrel
20 mei 2016, 13:00 tot 17:30 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort