Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
apr17

Studiemiddag Vereniging van Landbouwgeschiedenis

De studiemiddag gaat over ruilverkaveling in de 20ste eeuw. De sprekers gaan in op de historie van de ruilverkaveling, de waardering nu en de nieuwe uitdagingen die deze gebieden met zich meebrengen. De huidige tijd stelt nieuwe eisen aan de inrichting van het cultuurlandschap. Vormen die een bedreiging of bieden ze ook kansen? De Vereniging van Landbouwgeschiedenis organiseert deze studiemiddag, die vooraf wordt gegaan door een korte voorjaarsvergadering.

Programma

Voorjaarsvergadering

13.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur - Huishoudelijke vergadering

Ruilverkaveling in de 20ste eeuw

14.00 uur - Het Nederlandse cultuurlandschap in de periode van de wederopbouw door dr. Gerrie Andela.
14.45 uur - Betekenis, waarden en waardering van de landschappen van de ruilverkaveling door drs. Frits Niemeijer
15.30 uur - pauze met koffie en thee
15.50 uur - Het landschap van mijn kleinkinderen door prof. Ir. Eric Luiten
16.35 uur - debat
17.00 uur - borrel

Aanmelden

De Vereniging van Landbouwgeschiedenis stelt het op prijs als u zich van te voren aanmeldt. U kunt zich aanmelden door voor 10 april een e-mail naar de secretaris te sturen (office.rhi@wur.nl) met uw naam en met hoeveel mensen u komt. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het secretariaat van de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis via telefoonnummer 0317482096.

17 april 2015, 13:00 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort