Agenda

3 agenda-items
Bijvoorbeeld: 25-06-2020
Bijvoorbeeld: 25-06-2020
jun16

Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis

Tijdens de dag wordt een overzicht gegeven van welke landschapshistorische projecten er in Limburg lopen en er wordt ingegaan op de vraag welke behoefte er in de Limburgse samenleving is aan landschapshistorische kennis. De Dag van de Limburgse landschapsgeschiedenis is bedoeld voor deelnemers uit de wetenschap, professionals van overheden en diverse organisaties die werken aan landschap en landschapsgeschiedenis in Limburg, maar ook lokale onderzoekers en heemkundigen.

Ga voor het volledige programma en om u aan te melden naar de website van het LGOG.

16 juni 2017, 10:00 tot 17:00 | Limburgs Museum, Venlo
jun16

The renewal of the Western Garden Cities – social housing and heritage meeting & guided bike tour

Het naoorlogse ideaal van wonen in licht, lucht en ruimte, kreeg na de oorlog vorm in de Westelijke Tuinsteden. Hoe kunnen we dit stedenbouwkundige erfgoed uit de wederopbouwperiode meenemen in de stad van de 21ste eeuw?

Het eerste International Social Housing Festival (ISHF) vindt plaats van 13 juni tot 21 juni in Amsterdam. Een week vol evenementen, lezingen, excursies en exposities met als thema sociale huisvesting in het verleden, heden en toekomst. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert in dit kader op vrijdagmiddag 16 juni een lezingenmiddag én fietsexcursie over en door de Westelijke Tuinsteden, een naoorlogse wederopbouwwijk in Amsterdam.

Fietstocht

In het boek ‘Nieuw-West: Parkstad of Stadswijk’ wordt de balans opgemaakt van twintig jaar stadsontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst delen de auteurs zes wijze lessen waar gebiedsontwikkelaars hun voordeel mee kunnen doen. Na een korte introductie kunnen de deelnemers met eigen ogen zien hoe de Westelijke Tuinsteden er nu bij liggen. Op de fiets bezoeken we onder meer de Klarenflat (kluswoningen in een jarenvijftigportieketageflat), het Parkrandgebouw van architectenbureau MVRDV en het mooiste stadsstrand van Amsterdam aan de oever van de Sloterplas.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van het Social Housing Festival.

Toegankelijk voor iedereen

De Westelijke Tuinsteden vormen een pareltje in de Nederlandse stedenbouwkundige traditie. Tijdens de wederopbouwperiode werd Amsterdam naar het westen toe uitgebreid volgens het gedachtengoed van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Licht, lucht en ruimte was het devies. Veel Amsterdammers trokken weg uit de volle binnenstad en zochten de ruimte op in woningen omringd door groen. Dit ideaal was voor iedereen toegankelijk; nog steeds heeft Nieuw-West de grootste voorraad sociale woningbouw in Amsterdam.

De stad als erfgoed

De Westelijke Tuinsteden horen bij onze geschiedenis. Het gebied vertelt het verhaal over modernistische en sociale idealen die na de oorlog op grote schaal in de praktijk werden gebracht. Toch was er lange tijd weinig waardering voor de architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwperiode. Halverwege de jaren negentig kwam een omvangrijke stedelijke vernieuwing op gang die tot op de dag van vandaag voortduurt. Het doel is om de openbare ruimte nieuw leven in te blazen, woningen voor andere doelgroepen te realiseren en de bestaande woningvoorraad te vernieuwen. Hierbij zijn veel oude gebouwen en structuren verdwenen. Inmiddels is de focus van de stadsvernieuwing veranderd en is er meer aandacht voor de bestaande kwaliteiten van het gebied. In de laatste tien jaar is de waardering voor de cultuurhistorische betekenis van de Tuinsteden flink toegenomen, niet alleen bij bewoners, maar ook bij erfgoeddeskundigen, (gemeentelijke) beleidsmakers, projectontwikkelaars en woningcorporaties.

16 juni 2017, 13:00 tot 18:00 | Van Eesterenmuseum, Burgemeester de Vlugtlaan 125, 1063 BJ, Amsterdam,
jun16

The renewal of the Western Garden Cities – social housing and heritage meeting

Het eerste International Social Housing Festival (ISHF) vindt plaats van 13 juni tot 21 juni in Amsterdam. Een week vol evenementen, lezingen, excursies en exposities met als thema sociale huisvesting in het verleden, heden en toekomst. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert in dit kader op vrijdagmiddag 16 juni een lezingenmiddag én fietsexcursie over en door de Westelijke Tuinsteden, een naoorlogse wederopbouwwijk in Amsterdam.

De huidige openbare woningvoorraad in de naoorlogse wijken wordt beschouwd als verouderd, zowel architectonisch als fysiek. Deze gebouwen worden gezien als obstakels voor de positieve ontwikkeling van de wijken, maar dit erfgoed - zowel in gebouwen als in de (groene) omgeving - biedt veel mogelijkheden. Veel van deze gebouwen staan ​​voor sloop, hergebruik, renovatie of restauratie. Het na-oorlogse cultureel erfgoed kan hierbij als inspiratie dienen.

Programma

  • 13.00-14.00 uur: auteurs Wouter Veldhuis, Ivan Nio en Anita Blom over de publicatie Renewal of the Western Garden Cities of Amsterdam
  • 14.00-18.00 uur: fietsexcursie door de Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Informatie

Een uitgebreide beschrijving van het programma staat op de website van het ISHF. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de bijeenkomst op 16 juni.
De voertaal van het festival en de bijeenkomsten is Engels.

16 juni 2017, 13:00 | Burgemeester de Vlugtlaan 125, Amsterdam