Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
apr16

Symposium: Herstel van beken en oude watersystemen

Tijdens dit symposium staan beken en oude watersystemen centraal als inspiratie voor nieuwe oplossingen om ons water toekomstbestendig in te richten.

In Nederland is het leven eeuwenlang door water bepaald; waar mensen gingen wonen, welke gewassen er groeiden en hoe goederen over het water konden worden vervoerd. Door de eeuwen heen gingen Nederlanders het water steeds meer naar hun hand zetten. Sinds de vorige eeuw is er hernieuwde aandacht voor watersystemen. Problemen met hoog water, de ecologische hoofdstructuur en de Kaderrichtlijn Water waren aanleiding om te starten met het herstel van beken en rivieren.

Bij het bepalen van de nieuwe inrichting wordt gekeken naar de morfodynamiek, te herstellen natuurlijke waarden en de technische, financiële en bestuurlijke haalbaarheid. Dat veel van onze beken het resultaat zijn van menselijk handelen in middeleeuwen en latere tijden wordt daarbij nog wel eens vergeten. Dit kan leiden tot onnodig verlies van watererfgoed. Juist dat erfgoed staat tijdens dit symposium centraal.

Aanmelden

Aan dit symposium zijn geen kosten verbonden, aanmelden is verplicht via deze link.

Programma

  • Opening door Henk Baas, Hoofd landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Christian Leibundgut en Raimund Rodewald, Universiteit. Freiburg en Basel, Traditionelle Bewässerung in Europa als Kulturerbe - Inventarisierung, Kriterien, Programm-Organisation.
  • Harm Smeenge, Universiteit Groningen/Bosgroepen, De ontwikkeling van het Dinkelsysteem tussen de laatste ijstijd en heden; de natuurlijke en culturele veranderingen van dit systeem; een combinatie van aardkundig, ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek. met een bijdrage van Luc Jehee, provincie Overijssel: het belang van historisch bronnenonderzoek en kaartmateriaal; een opmerkelijk zijdal van de Dinkel en het oudste watergrensverdrag van Europa.
  • Eelco Rensink, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Archeologie en beekdalen, verwachting, prospectie en inspiratie voor inrichting. Met een bijdrage van Christian Huising, Waterschap Vallei en Veluwe: 'Building with nature’ wel/niet te combineren met behoud relicten; casus de Lunterse en Leuvenumse beek.
  • Hans Bleumink, Bureau Overland: Waterrechten en weidebevloeiing in Portugal: modernisering van traditionele systemen als brug naar toekomstige (water)opgaven.
  • Eric Brinckmann, Stichting Waterpark Het Lankheet: Onderzoek naar de historie en mogelijke toekomst van bevloeiing in het Andersche Diep (stroomgebied Drentsche Aa). Met bijdragen van Harmen Zijp, coöperatieve Universiteit Amersfoort: Digitale AHN-animatie historische bevloeiingen, en Berco Hoegen, Staatsbosbeheer: Bevloeiingsrelicten langs de Tjonger (Friesland); belang van conservering en natuurontwikkeling.

Dagvoorzitter: Luc Jehee, provincie Overijssel

16 april 2015, 13:00 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort