Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
Bijvoorbeeld: 17-01-2021
apr10

Symposium ‘Mens-natuur relaties in historisch perspectief: noodzaak en mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek’

Op vrijdag 10 april 2015 organiseert ATHENA een symposium genaamd ‘Mens-natuur relaties in historisch perspectief: noodzaak en mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek’.

Het symposium gaat dieper in op de mogelijkheden en noodzaak van een interdisciplinaire benadering van onderzoek naar de historische relatie tussen mens en natuur. Tevens zal het ATHENA project worden voorgesteld. ATHENA is een project-in-wording om historische, archeologische en ecologische databestanden met betrekking tot het voorkomen van flora en fauna in Nederland in het verleden toegankelijk te maken en te combineren. Voor meer informatie zie de website van ATHENA: www.athena-research.org.

Voor meer informatie en aanmelden mail: tgoethem@science.ru.nl o.v.v. symposium ATHENA. Wilt u in de mail uw adres- en organisatiegegevens opnemen? Aanmelden kan tot 3 april.

Programma

12.45 – 13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 13.10 Opening Rob Lenders – Een interdisciplinaire benadering van onderzoek naar historische mens-natuur relaties
13.10 – 13.30 Jan de Rijk – Bronnen over de trapgans en kraanvogel. Wanneer en waarom verdwenen de grote trap en kraanvogel als broedvogel uit Nederland?
13.30 – 13.50 Inge van der Jagt – Dieren in het vroegmiddeleeuwse grafritueel
13.50 – 14.10 Rob Lenders – De mythe van het wilde paard in het historische landschap van Europa
14.10 – 14.30 Pauze
14.30 – 14.50 Jan Luiten van Zanden – Is er nog hoop voor de natuur? Mentaliteit en landgebruik op de lange termijn
14.50 – 15.10 Franck Meijboom – Autonome mensen in een autonome natuur? Over botsende waarden in natuurbeheer
15.10 – 15.30 Joop Schaminee – Geboeid door het verleden
15.30 – 15.45 Thomas van Goethem – ATHENA voorgesteld
15.45 Afsluiting met een borrel

10 april 2015, 12:45 tot 15:45 | Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 10, Utrecht