Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 23-06-2019
Bijvoorbeeld: 23-06-2019
jul06

Zomermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap over ‘rewilding’

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden in het (historisch) cultuurlandschap. De insteek is steeds een combinatie van (academisch) inhoudelijk met de beleids-/maatschappelijke actualiteit.  

Het thema voor de komende zomermiddag is ‘rewilding’. Centraal staat de spanning tussen historische cultuurlandschappen en rewilding-initiatieven en projecten en wat ze vanuit ecologisch en landschappelijk perspectief opleveren. Denk hierbij aan de Hedwigepolder en de uiterwaarden langs de grote rivieren. En ook in de Oostvaardersplassen, hoewel een nieuw landschap, spelen historische referentiebeelden een rol.

Aanmelden

Er is geen toegangsprijs, maar u moet zich wel opgeven. Dat kan met dit formulier.

Programma

Tijd

Onderwerp

13:30

Introductie op programma door Henk Baas, Hoofd Landschap RCE

13:35

The Paradox of Landscape Change, wat is er gaande in het Europese landschap, Theo van der Sluis, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, voorheen Alterra

14:00

Erfgoed en rewilding, Jacob Knegtel, werkzaam bij Erfgoed Leiden en Omstreken

14:25

Ecologisch perspectief op rewilding en de natuur van het agrarisch landschap, Frank Berendse, emeritus hoogleraar Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen

15.10

Theepauze

15.30

Dit is mijn hof, over gevoel van verlies en desoriëntatie van boeren en bewoners door natuurontwikkeling, Chris de Stoop, auteur van 'Dit is mijn hof'

16:15

Discussie met inleiders & zaal onder leiding van Henk Baas

17:00

Borrel

06 juli 2018, 13:30 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort