Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 12-07-2020
Bijvoorbeeld: 12-07-2020
apr04

Presentatie Stedenatlas Jacob van Deventer, een inspiratiebron voor actuele wateropgaven

Op 4 april wordt de Stedenatlas Jacob van Deventer gepresenteerd. In deze bijzondere publicatie van Uitgeverij THOTH zijn voor het eerst alle 226 stadsplattegronden van de 16e-eeuwse cartograaf gebundeld. Tot op de dag van vandaag vormen deze plannen een waardevolle bron om greep te krijgen op zowel de wording van steden als het huidige aanzien van de binnensteden. De stadsplattegronden bieden waardevolle informatie en vormen een belangrijke schakel tussen verleden, heden en toekomst.

Op initiatief van Uitgeverij THOTH deden de Vlaamse hoogleraar historische cartografie Bram Vannieuwenhuyze (Universiteit van Amsterdam) en de Nederlandse stadshistoricus Reinout Rutte (Technische Universiteit Delft) vier jaar lang onderzoek naar het werk van Jacob van Deventer.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die bijdroeg aan de totstandkoming van de Stedenatlas Jacob van Deventer, zet zich ervoor in dat het erfgoedaspect als vanzelfsprekend wordt meegenomen bij ruimtelijke opgaven. Analyse van de omgang met water door de eeuwen heen op basis van kaartmateriaal maakt het mogelijk te begrijpen waar en waarom er op bepaalde plekken problemen met water ontstaan. De kaarten in de Atlas van Jacob van Deventer dragen bij aan dit begrip en kunnen als basis dienen om de problematiek in de steden, veroorzaakt door klimaatverandering, het hoofd te bieden.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. U kunt zich inschrijven via dit formulier.

Programma

Tijd

Onderwerp

14.00

Inloop

14:30

Welkom bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed door algemeen directeur Susan Lammers

14:40

Introductie thema Water en Erfgoed door programmaleider en dagvoorzitter Ellen Vreenegoor

14.50 Introductie Stedenatlas Jacob van Deventer door auteurs Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze

15:40

Aanbieden Stedenatlas Jacob van Deventer door Susan Lammers aan watergezant Henk Ovink en aan burgemeesters en wethouders van casestudie steden

15:50

Benoemen uitdagingen en stresstest door het Deltaprogramma-onderdeel Ruimtelijke Adaptatie door Annebet van Duinen

16:10

Pauze

16:25

Aanpak actuele waterproblemen geënt op historische structuren in de praktijk met een presentatie door de gemeente Zutphen 

16:55

Toelichting vervolgtraject bruggenbouwen tussen Erfgoed, Water en Ruimte door Ellen Vreenegoor

17:00

Borrel

04 april 2018, 14:00 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort