Kennisbijeenkomst Biografie van het Landschap

09 oktober 2015, 10:00 - 17:00 | Kunstenlab, Scheepvaartstraat 12, 7411 MB Deventer

Landschapsbiografiën, atlassen, verhalensites, canons, locatietheater, familiekronieken... Het is tijd om inzicht te krijgen in de verschillende vormen van de landschapsbiografie en de verschillende doeleinden waarvoor een biografie van het landschap wordt geschreven.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar landschapsbiografie@ijsselid.nl

Programma

9.30 Inloop

10.00 welkom
Sjoerd Cusveller: introductie

10.15 CASE 1: IJsselID
Gerard Hendrix, geograaf en erfgoeddeskundige, projectleider IJsselID
IJsselID is een langlopend project om de waarden en betekenissen die mensen hech­ten aan de IJssel in kaart te brengen. IJsselID wil ontdekken wat bewoners en onder­nemers belangrijk vinden en de verbindende schakel vormen tussen verleden, heden en toekomst, tussen bewoners, ondernemers en plannenmakers.

10.45 In gesprek met deelnemers
Eerste reactie: Martijn Horst, historisch geograaf, projectleider cultuurhistorie en landschap Cultuurland Advies

11.15 Koffiepauze

12.00 REFLECTIE 1: over de betekenis van de plek
Hans Koppen, cultureel geograaf
Wat maakt een plek tot een betekenisvolle plek? En, waarom willen we dat eigenlijk weten?

12.30 Lunch

13.00 CASE 2: Polderlab
Laura de Bonth, stedenbouwkundige, oprichter en partner Urban Synergy
Polderlab onderzoekt maatschappelijk krachten om die te verbinden met actuele ruimtelijke opgaven in de polders om zo tot effectieve oplossingen te komen. Per­soonlijke verhalen van agrariërs tonen hoe hun bedrijf en de polder zich hebben ont­wikkeld: de problemen, de plannen en de perspectieven.

13.30 In gesprek met deelnemers
Eerste reactie: Andries Middag, planoloog, beleidsadviseur LTO Noord

14.00 REFLECTIE 2: De landschapsbiografie: instrument voor onderzoek, planning en ontwerp
Hans Renes, historisch geograaf, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land VU
De landschapsbiografie als notatie van een historisch gegroeide leefwereld van men­sen, heeft verbazend weinig voet aan de grond gekregen in de ruimtelijke ordening. Waar liggen de aanknopingspunten en waar liggen de belemmeringen?

14.30 Theepauze

14.45 CASE 3: Canonkunst
Mieke Conijn, directeur Kunstenlab Deventer
Canonkunst richt zich op de historische verhalen en geschiedenissen van Overijssel die geen tastbare sporen hebben achtergelaten. Kunstenaars gebruiken deze verha­len en de plekken waar de verhalen aan verbonden zijn als basis voor nieuw werk in de openbare ruimte. De kunstenaar als landschapsbiograaf.

15.15 In gesprek met deelnemers
Eerste reactie: Anita Blom, specialist na-oorlogse architectuur en stedenbouw RCE

15.45 REFLECTIE 3:
Jan Kolen, archeoloog, hoogleraar Universiteit Leiden en directeur Center for Global Heritage and Development
Een terugblik en een vooruitblik op de biografie van het landschap

16.15 Bevindingen

16.30 borrel

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.